FAiE

 

Eskilstuna genom tiderna

Ett axplock ur de bildarkiv som deltagarna i FAiE projektet tagit fram.

 

Första bilden visar begravningståget vid Fristadstorget vid Erik Anton Bergs begravning år 1903 Foto: AB Foto, Eskilstuna stadsmuseum EM 14453. Erik Anton Berg var grundare till E A Bergs och ÖB för Skarpskytterörelsen. Eskilstuna och Carl Gustaf stads frivilliga skarpskytteförening paraderar vid Erik Anton Bergs kista. I föreningen fanns inga arbetare utan det var en förening för överklassen i Eskilstuna. Skarpskytterörelsen verkade för "frivilligt arbete för fäderneslandets försvar".

 

En söndagsmiddag utomhus hos en arbetarfamilj ur boken Sme'stadsbarn, Barn i Eskilstuna åren 1900-1950 Foto: AB Foto, Eskilstuna stadsmuseum.

 

På nästa bild kan man se arbetarrörelsen mitt på Fristadstorget Foto: AB Foto, Eskilstuna stadsmuseum EM VY37.

 

Bilder hämtade från Eskilskällan.

 

 

 

Nyheter

Munktells för över 70 år sedan av Håkan Segerberg