Föreningen

Föreningen


Historien om föreningen som vi även kallar för FAiE som är själva förkortningen, kan sökas i våra egna pionjärers önskan efter en antiauktoritär och demokratisk förening där vi arbetar med arbetarhistorien i Eskilstuna.


Vi anser att det finns en historia som inte bara är värd att läsa utan även är värd att skriva och forska om. Det handlar om en historia om Eskilstuna sett utifrån nya perspektiv utifrån lönearbetarnas perspektiv  med arbetare och tjänstemän i fokus, om deras livs- och arbetsvillkor, kampen för demokrati och motsättningen mellan kapital och arbete.


Efter att föreningen bildades den 17 juni 2013 så skaffade vi lokaler i Kulturhuset på Svarvargatan 9 i Vilsta industriområde, i mars 2015 flyttade vi till Norra Hamn 3.  Vår nuvarande ordförande är Fredrik Strömqvist.

 

Det första halvåret har innebar att vi byggde upp vår verksamhet. Då hade vi 16 FAS 3 -deltagare där den grundläggande kärnan med ca 8 personer var med och bildade föreningen efter att ha lämnat en annan historieverksamhet i FAS 3-form. Föreningen utgjorde och utgör en vital kontrast gentemot andra FAS 3 verksamheter och tidigare arbetarhistoriska verksamheter inom ABF genom vår genomtänkta filosofi och målsättning. Dåvarande projektdeltagare ansåg själva att verksamheten avviker positivt från deras egna erfarenheter av FAS 3-verksamhet.
Fredrik Strömqvist ordförande

Fredrik Strömvist ordförande (Fotograf: Arto Virta FAiE 2017)

Gunnar Gustavsson vice ordförande

Gunnar Gustavsson viceordförande (Fotograf: Arto Virta FAiE 2017)

Tomas Widén kassör

Tomas Widén kassör (Fotograf: Arto Virta FAiE 2016)