Målsättning

Målsättning

 

Vi utgår från lönearbetets villkor ur ett brett perspektiv som omfattar såväl arbetare som tjänstemän. Det handlar om lönearbetets villkor, den fackliga och politiska organiseringen, styrkeförhållandet mellan kapital och arbete samt kampen för demokratin och dess räckvidd.

 

Här handlar det om sociala och kulturella förhållanden som blir följden av arbetsvillkor och maktförhållanden. Eskilstuna ur ett lokalt och globalt perspektiv är vårt fokus och vi utvecklar forskning om Eskilstuna ur ett hållbarhets-perspektiv som innefattar människa och miljö.

 

Vi ser historien som ett verktyg för samhällsförändring och vi har en antiauktoritär inriktning med begrepp som meningsfullhet, sammanhang och hälsofrämjande kreativitet.

 

Genom cirklar, seminarie- och mötesverksamhet samt skriftliga rapporter gör vi arbetets värld hanterbar  och sökbar för folkbildningen, forskare, arbetarrörelsen, studenter, journalister, lärare, elever samt en intresserad allmänhet. Vi möjliggör på så sätt reflektion och fördjupning i ett ämne som är värt att uppmärksammas.