Foton från seminariet Arbetarrörelsens kultursyn

(Fotograf: Arto Virta FAiE 2016)