Foton från seminariet Rösträttsstriden och hungerdemonstrationerna 1917

(Fotograf: Mikael Salander FAiE 2014)