Forskning

Forskningsverksamhet inom FAiE


Vi arbetar med projektverksamhet med arbetslösa deltagare, föreningsverksamhet med studie och mötesverksamhet samt forskning. Målsättningen är att det ska vara en forskning tillsammans med dem det berör och att vi vill åstadkomma forskning om Eskilstunas historia i ett globalt sammanhang ur ett hållbarhetsperspektiv.


Vi talar om global arbetarhistoria och ett brett mänskligt hållbarhetsperspektiv på globaliseringen, inte ett smalt ekonomistiskt och marknadsanpassat perspektiv. Inom ramen för en forskarutbildning i demokratiska kunskaps och förändringsprocesser bedriver vår verksamhetsledare Göran Hammer ett deltagarbaserat aktionsforskningsprojekt tillsammans med deltagarna.


Ämnet är Arbetsmarknadspolitikens historia med fokus på de arbetslösa – samhällets värderingar- och kapitalismens utveckling över tid. Forskning tillsammans med dem det berör, nämligen våra arbetslösa deltagare. Även vår ordförande Hans Hjälte är delaktig i processen. Vi har ett stort stöd

av vår vetenskapliga ledare professor Lars Ekdahl vid Södertörns högskola.