Seminarier

Seminarier


Internationell solidaritet och global arbetarhistoria


Norra Hamn 3 Fredagen den 21 oktober 2016


Kalle Holmqvist, handläggare för webb och sociala media på Olof Palme Internationella Center, berättar om internationell solidaritet. Vad som är kärnan och kittet för den internationell arbetarrörelsen men även vad som kan vara och har varit konfliktfrågor.


Foton från seminariet.


Ljudfil från seminariet Internationell solidaritet och global arbetarhistoriaStatarnas förfackliga kamp


Norra Hamn 3 Fredagen den 14 oktober 2016


Gustav Nyberg, doktorand i historia vid Stockholms universitet, berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt. Statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Statarnas förfackliga kamp.


Statarnas förfackliga kamp 1.


Statarnas förfackliga kamp 2.Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen


Norra Hamn 3 Fredagen den 7 oktober 2016


Kenneth Abrahamsson ställer frågor om forskningen och forskares samspel med praktiken och folkbildningen. I vilken grad svarar folkbildningen upp mot målen att främja demokratin, öka medborgarnas delaktighet i samhället, utjämna utbildningsklyftor samt främja kulturell delaktighet?


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen.Den högindustriella epoken och det goda arbetet

Är ett hållbart arbetsliv möjligt i framtiden?


Norra Hamn 3 Fredagen 23 september 2016


Maths Isacson utgår från Utställningen Industriland - när Sverige blev modernt vid Arbetets museum när han för en diskussion om begreppet och möjligheterne för ett hållbart arbetsliv.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Den högindustriella epoken och det goda arbetet.Fristaden i Eskilstuna - En förkapitalistisk ekonomisk frizon?


Norra Hamn 3 Fredagen 16 september 2016


Kommunarkivarie Anna Götzlinger som är författare till boken Du usla stad som kallas fri

berättar om fristaden.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Fristaden i Eskilstuna - En förkapitalistisk ekonomisk frizon.Arbetarrörelsens kultursyn -  Existerar den?


Norra Hamn 3 Fredagen 2 september 2016


Kjesti Bosdotter är ombudsman på IF Metall och ordförande i Arbetarnas KulturSällskap.

Hon ställer viktiga frågor om arbetarrörelsens kultursyn.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Arbetarrörelsens kultursyn - Existerar den?


Kjesti Bosdotter 1


Kjesti Bosdotter 2Arbetarhistoria och miljöhistoria - En värdefull förening?

Norra Hamn 3 Fredagen 26 augusti 2016


Professor Lars Berggren ser det värdefulla i att förena perspektiv från arbetarhistoria och miljöhistoria.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Arbetarhistoria och miljöhistoria - En värdefull förening?


Lars Berggren 1


Lars Berggren 2


Lars Berggren 3


Lars Berggren 4Deltagarbaseradforskning

Norra Hamn 3 Fredagen 17 juni 2016


Lars Holmstrand professor emeritus vid Linné universitetet och ordförande i SPARC, Gunilla Härnsten professor emeritus och kursansvarig i SPARC, Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och senior rådgivare för Global utmaning samt vice ordförande för Föreningen för folkbildningsforskning.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Deltagarbaseradforskning.


Deltagarbaseradforskning 1


Deltagarbaseradforskning 2


Deltagarbaseradforskning 3Verdandi

Norra Hamn 3 Fredagen 10 juni 2016


Lars-Gunnar Nilsson berättar om Verdandi, arbetarnas socialpolitiska organisation, arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor.


Foton från Verdandi.


Ljudfiler.


Verdandi 1


Verdandi 2TARKETT

Industriarbete i omorganisation

Norra Hamn 3 Fredagen 3 juni 2016


Staffan Stranne är historiker på Mälardalens högskola.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Tarkett industriarbete i omorganisation.


Tarkett 1


Tarkett 2


Tarkett 3


Tarkett 4Samhälls- och Systemkritik av den Nyliberala epoken


FAiE i samarbete med kommunal


Stadshuset Alva Myrdals Gata 1

Tid: 14 Maj 2016 kl 10-15.


Grundidén handlar om FAiE som organisatör av en arena för forskning och samhällsdebatt utifrån tanken om nyliberalismen som en historisk epok som måste granskas och utsättas för samhällskritik. Den kritiska forskningen om samhällsutvecklingen och samhällsdebatten om den nyliberala epoken, har tidigare inte samlats i en samhällskritisk agenda eller arena. Vi i Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna tar på oss en roll för att försöka åstadkomma en början på detta. På vilket sätt uppstod den och ur vad? Vad har den betytt och vad finns bortom denna epok? Den nyliberala epokens bortre gräns utgörs troligen av en nödvändig helhetssyn på hållbar utveckling. Vad innebär den och vilka utmaningar bär den i sitt sköte?


Foton från seminariet.Arbetsvillkor inom hemtjänsten - En systemkritik


FAiE i samarbete med kommunal


Norra Hamn 3 Onsdagen 3 maj 2016


Under en rad av år har anställda inom hemtjänsten drabbats av försämrade arbets-och livsvillkor.

Idén med seminariet är att belysa arbetsvillkoren och stärka underifrånperspektivet samt utveckla system som förändrar hemtjänstarbetarnas villkor. Detta kräver en stark facklig solidaritet.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Arbetsvillkor inom hemtjänsten - En system kritik.


Annette Thörnqvist 1


Annette Thörnqvist 2


Annette Thörnqvist 3


Annette Thörnqvist 4Arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning?


Lördagen 18 Oktober 2014 kl. 10.00-14.00

ABF:s lokaler Fristadstorget

Bernhard Hellströms sal


Seminariet är en mötesplats mellan människor som vill ha en grundlig förändring av arbetsmarknadspolitiken som den tar sig uttryck i dagens arbetslinje och samtidigt ta tillvara historiska kunskaper och erfarenhet. Syftet är att skapa en politik för full sysselsättning med mänskligt ansikte.


Det är en mötesplats mellan människor, som enligt principen om att forska tillsammans

med dem det berör, arbetslösa tillsammans med forskare och journalister, gått från individperspektiv till kritisk granskning av arbetsmarknadsstrukturer.


Här finns människor som har egna obearbetade erfarenheter av arbetslöshet tillsammans med fackligt och politiskt aktiva, folkbildare samt akademiker som är intresserade av en förändring. Det gemensamma är känslan av vanmakt över hur arbetslösa, sjuka och de som arbetar behandlas i dagen samhälle.


En politik för full sysselsättning måste vända på utvecklingen och skapa meningsfullhet, sammanhang, kreativitet, makt , kunskap och demokratiska och människorättsliga spelregler åt de som är arbetslösa och de som arbetar på fabriker, hemtjänsten, i varuhus och inom sjukvården.


Arrangörer: Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna - FAiE, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, ABF i Eskilstuna samt SPARC Swedish Participatory Action Research Community


Rapport från seminariet Arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning?Rösträttsstriden

och

Hungerdemonstrationerna 1917


Lördagen 26 April 2014 kl. 10.00


ABF:s lokaler Fristadstorget

Bernhard Hellströms sal


Vid förra sekelskiftet var de stora politiska stridsämnena tullfrågan, upplösningen av unionen med Norge och försvarsfrågan, men viktigast av alla var rösträttsstriden.

På våren 1917 rådde hunger i arbetarfamiljerna och våldsamma kravaller utbröt runtom i landet.

Då riksdagen debatterade rösträtten och högern åter sa nej höll det på att bli revolution. 


Sören Falebäck beskriver den dramatiska politiska utvecklingen i Sverige under början av 1900-talet ur Eskilstunas lokala perspektiv i sin skrift ”Rösträttsstriden och hungerdemonstrationerna 1917”.


Arrangörer: Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna - FAiE,  Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap samt ABF i Sörmland.


Kortfattad rapport från seminariet Rösträttsstriden och Hungerdemonstrationerna 1917, där Lars Ekdahl satte in Sören Falebäcks rapport i ett samtids- och framtidsperspektiv.


Foton från seminariet.


Ljudfiler från seminariet Rösträttstriden och hungerdemonstrationerna 1917.


Inledning seminarieledare Göran Hammer


Presentation av rapporten av Hans Hjälte


Diskussion med professorn Lars Ekdahl


Fortsatt diskussion


Lars Ekdahl


Hur ska vi gå vidare?Taylorismens återkomst


Lördagen den 25:e januari 2014 kl 10.00 i ABF:s lokaler i Eskilstuna, Kungsgatan 14, Sal 501.


"Taylorismen har kommit tillbaka till oss med god fart. Vi har gått tillbaka till det gamla."


Åke Samuelsson, verkstadsklubben vid Electrolux i Mariestad.


Sören Falebäck ger ut föreningens första skrift om Taylorismens återkomst.


Sören Falebäck beskriver Taylorismen och hur den introducerades i Sverige en gång i tiden. Han konstaterade att detta skedde nästan helt utan debatt. Taylorismen ansågs för några årtionden sedan som föråldrad, men den har numera återkommit på den svenska arbetsmarknaden och spridit sig till den offentliga sektorn, konstaterar han.


Ljudfiler från seminariet Taylorismens återkomst.


Inledning seminarieledare Göran Hammer och moderator Hans Hjälte


Presentation av rapporten av författaren Sören Falebäck, diskussion med professorn Lars Ekdahl


Paneldiskussion: Robert Fredriksson, ordf. IFMetall Mälardalen Ulf Rüdén lärare st. led. FAiE


Nytaylorismen som samhällsfråga