FAiE


Eskilstuna genom tiderna

Ett axplock ur de bildarkiv som deltagarna i FAiE projektet tagit fram.


Första bilden visar begravningståget vid Fristadstorget vid Erik Anton Bergs begravning år 1903 Foto: AB Foto, Eskilstuna stadsmuseum EM 14453. Erik Anton Berg var grundare till E A Bergs och ÖB för Skarpskytterörelsen. Eskilstuna och Carl Gustaf stads frivilliga skarpskytteförening paraderar vid Erik Anton Bergs kista. I föreningen fanns inga arbetare utan det var en förening för överklassen i Eskilstuna. Skarpskytterörelsen verkade för "frivilligt arbete för fäderneslandets försvar".


En söndagsmiddag utomhus hos en arbetarfamilj ur boken Sme'stadsbarn, Barn i Eskilstuna åren 1900-1950 Foto: AB Foto, Eskilstuna stadsmuseum.


På nästa bild kan man se arbetarrörelsen mitt på Fristadstorget Foto: AB Foto, Eskilstuna stadsmuseum EM VY37.


Bilder hämtade från Eskilskällan.


   http://eskilstuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Eskilskallan---lokalhistoriskt-kallmaterial-2/Sok-i-samlingar/


       ArkivEftersom Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna (FAiE) har lagts ner så övertas hemsidan, Facebooksidan och föreningens material av Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna (AAE). Vi ser det som viktigt och väsentligt att ta till vara allt det värdefulla arbete som gjordes av deltagarna på Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna.