Press

Press

Pressrelease 2014-01-13


Taylorismens återkomst av Sören Falebäck


”Taylorismen har kommit tillbaka till oss med god fart. Vi har gått tillbaka till det gamla.”

Åke Samuelsson, verkstadsklubben vid Electrolux i Mariestad.


Det är idag mer än 100 år sedan ingenjören Frederick W. Taylor presenterade sina idéer om

vetenskaplig arbetsledning i boken ”The Principles of scientific Management” år 1911. Två år

senare kom boken i översättning på svenska.

Taylorism, eller vetenskaplig arbetsledning, förknippas ofta med tidsstudier och

tidsstudiemän som med stoppuret i högsta hugg mäter tidsåtgången för varje liten del i ett

större arbetsmoment.

Hur togs dessa idéer emot av arbetarrörelsen? Det var ju trots allt arbetarna ”på golvet” som mest direkt påverkades av de nya tankarna om hur arbetsprocessen skulle finfördelas i små

delmoment. Förekom det någon debatt om taylorismen inom arbetarrörelsen efter

publiceringen av den kända boken?

Sören Falebäck beskriver taylorismens och hur den introduceras i Sverige en gång i tiden. Han konstaterar att  detta skedde nästan helt utan debatt. Taylorismen ansågs för några årtionden som föråldrad, men den har numera återkommit på den svenska arbetsmarknaden och spridit sig även till den offentliga sektorn, konstaterar han.


För ytterligare information var vänligen vänd er till FAiE:s ordförande Göran Hammer, g.hammer@faie.se, 070 738 68 44.
* * *


Taylorismens återkomst

Taylorismens återkomst ges ut av Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna, FAiE, Svarvargatan 9, 632 29 Eskilstuna. Den är den första av föreningens skrifter. Fler ex. kan beställas från föreningen.


* * *


I samband med utgivningen hölls ett seminarium om skriften lördagen 25 januari 2014 kl 10.00 i ABF:s lokaler i Eskilstuna, Kungsgatan 14, Sal 501

Medverkan av rapportförfattaren Sören Falebäck från FAiE och opponenten professor Lars Ekdah,l vice ordförande i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och vetenskaplig ledare för FAiE. I panelen medverkade bland annat Robert Fredriksson ordförande för IF Metall i Mellansverige samt Ulf Rüdén, som är lärare och styrelseledamot i FAiE.

Seminarieledare var Göran Hammer verksamhetsledare för FAiE och moderator var Hans Hjälte kassör i FAiE.


Arrangörer var Arbetarhistoriska Föreningen i Eskilstuna FAiE tillsammans med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och ABF Sörmland.