Barva


Frilufts- och kulturdag i Barva


Vi bedriver ett projekt om Barvas historia och för andra året i rad så besöker vi Barva hembygdsgård och museum. Därefter gjorde vi ett hembesök i en av våra medlemmars sommarstuga som visade sig vara en gammal lantgård med stockvirkeshus där människor har bott stadigvarande ända in på 1940-talet. (Fotograf: Anders Östberg FAiE 2014)