Bokprojektet

Bokprojektet


Forskning inför boken på gång i lokalen

(Fotograf: Arto Virta FAiE 2014)

DET UNIKA ESKILSTUNA UR ETT ARBETARHISTORISKT PERSPEKTIV


Forskare som Maths Isacson och Lars Magnusson har hävdat att Eskilstunas historia helt enkelt är unik. Vi frågar oss vad det har inneburit och innebär ur ett arbetarhistoriskt perspektiv. Vi gör en jämförelse mellan två olika industriledare, politiker och makthavare. Det handlar om August Stålberg – Kungen av Eskilstuna – och innovatören Erik Anton Berg. Dessa viktiga gestalter var verksamma vid sekelskiftet 18- och 1900-talet och de levde i en omvärld som var dramatisk. Vad innebar olikheterna mellan dessa industriledare, makthavare och politiker för de som arbetade i dessa personers respektive företag? Vad innebar deras maktutövning för levnadsvillkoren för arbetarklassen i Eskilstuna? Tiden omfattade även en motsättning mellan militaristiska och mer eller mindre totalitära krafter och frihetliga krafter i form av det framväxande fria föreningslivet, fredsrörelsen och arbetarrörelsen.