Båtsmansbacken
Båtmansbacken då och nu

Båtsmansbacken före

(Fotograf: okänd EM 4098) och efter skyddsrums byggnationen.

Benämningen Båtsmansbacken kommer från att det fanns mindre hus som härbärgerade båtsmän.

Staden hade en skyldighet att tillhanda hålla övernattningsplatser för de båtsmän som arbetade på båtar som trafikerade Eskilstunaån.


Under 50-talet och det kalla kriget byggdes många skyddsrum i Sverige.

Ett av dem var i berget vid Båtsmansbacken. Detta förändrade utseendet av Båtsmansbacken vilket framgår av bilderna. (Fotograf: Anders Östberg FAiE 2014)


nästa>

Båtsmansbacken