Hur fungerade boendemiljön?

Hur fungerade boendemiljön?Vi har en ambition att inte bara beskriva hur hus och bostadsområden byggdes och utvecklades utan även beskriva hur de fungerade som boendemiljöer. Det kan handla om hur det var att vara husmor i köket och tvättstugan. Eller hur barnens boendemiljö fungerade i form av sova eller läsa läxor i en trångbodd miljö. I bostadsområden som Fröslunda förbättrades dessa förhållanden markant när det gäller större lägenheter, centralvärme, kökens beskaffenhet, tillgång till varmt vatten, duschar och badrum, tvättmöjligheter mm?.Bilder från Nyfors

Fotograf

De som tog fotografierna, Jan och Tommy  - växte upp på Bergsgatan och långt senare kom Tommy att använda dessa foton som förlager till målningar.

Fotografier av Jan och Tommy Andersson. För mer information kontakta Tommy Andersson: mejl: pimbim3@live.se

hemsida: https://www.flickr.com/photos/tommy_andersson/

Bildspel 1


1.Gården i kvarteret Fäktaren 5 (mitten av 1960-talet).

2.Målning inspirerad av föregående bild.

3.Gården i kvarteret Fäktaren 5 (mitten av 1960-talet).

4.Målning inspirerad av föregående bild.

5.På balkongen (mitten av 1960-talet).

6.Målning inspirerad av föregående bild.

7.På balkongen (mitten av 1960-talet).

8.Målning inspirerad av föregående bild.

9.På balkongen (början av 1980-talet).

10.Målning inspirerad av föregående bild.

11.Mamma (1980-tal).

12.Målning inspirerad av föregående bild.

Bildspel 2


1.Gården i kvarteret Fäktaren 5 (mitten av 1960-talet).

2.Utanför porten av Bergsgatan 26-28 (1967-68).

3. Snälltorpet (1972). Torpet var beläget bakom nuvarande gatuköket Nattkröken.

4.TK Hobbys tennisbana (1972).

5.Vaktmästare Gunnar Johansson med hunden Sessan (1972).

6.Bakom omklädningsrummen till tennisbanorna (1972).

7.Ingången mellan tennisbanorna och Tunavallen (1972).

8.Rivning av garage i kvarteret Fäktaren 5 (1980-tal).

9.Tvättstuga (början av 1980-talet).

10.Tvättstuga (början av 1980-talet).

11.Kök (början av 1980-talet).

12.Kök (början av 1980-talet).

13.Beredskapsarbetare river ut i Hammarens lokaler (mitten av 1980-talet).