Bygga, bo och leva

Bygga, bo och leva i Eskilstuna


Ett bostadsområde i Eskilstuna(Fotograf: Arto Virta FAiE 2015)


Bygga, Bo och Leva.

Vi vill visa hur Eskilstunas arbetarkvarter byggdes, revs ner och byggdes om och hur det var med byggkvaliteten. Hur de fungerade som boendemiljö med värme, hygien, köksfunktioner, med trångboddhet och/eller komfort. Att leva i ett  bostadsområde handlar ju även om hur det är byggt och hur boendemiljön fungerar. Finns det bra med lek och gemensamhetsutrymmen i det egna boendet, innergårdar, grönområden, lek- och idrottsplatser? Vilken roll har tillgången till Eskilstunaån med bad och fiske och vilken roll spelade Folkets park och Kronskogen eller skogsområdena i Snopptorp eller Vilsta? Hur var tillgången till affärer och annan service? Hur fungerade arbetslivet och vilka företag fanns i eller i närheten av bostadsområdena?


Vi vill visa fram arbetarkvarteren då och nu genom att använda gamla foton och ta nya foton så att du kan göra en jämförelse samt samla berättelser. Hur har det förändrats? Vad är kvar? Hur har man lyckats med kontinuitet och förändring? Har det blivit bättre eller sämre kvalitet på byggandet?


Vi vänder oss till olika målgrupper som lärare och elever på byggprogrammen, de som har vuxit upp i bostadsområdena, journalister, ung som gammal, politiker och beslutsfattare, fackliga organisationer och kulturarbetare.


Nu kan du välja mellan följande:

1. Hur byggdes bostäderna?

2. Hur fungerade boendemiljön?

3. Hur var livsmiljön?

4. HSB genom tiderna