Fuxenhuset

Fuxenhuset
Fuxenhuset då och nu

Thorildgatan-Västra Tunagatan

(Fotograf: Brydolf-Forsslund EM 549) Det första HSB-huset i Eskilstuna. Fuxenhuset stod klart 1939 och under 80-talet genomfördes en större renovering av hela fastigheten. Längst ner i hörnet av huset ser vi en Konsumbutik som visar på sambandet mellan folkrörelseföretagen.

De kooperativa butikerna, som ännu 1925 i stor utsträckning var gamla eller i övrigt opraktiska, förvandlades till moderna, effektiva och hygieniska butiker som förenade komfort med god betjäning.

De blev förebilder för en liknande men senare utveckling inom enskild handel. Antalet butiker eller kombinationer därav steg till 5.170 år 1939 och medlemsantalet till 670.000 mot 446.000 år 1930.

Antalet fristående föreningar hade

sjunkit från 94 till 79 och antalet medlemmar i dessa från 16.000 till 13.000.

Den totala försäljningen var uppe i 600 miljoner kronor.

(Arbetets söner - Uppmarschens tid Del III

sid 256)


I husets källarvåning fanns det aktiviteter i form av bordtennis och biljard.

Här har det genom åren funnits väldigt hög grad av butiker och annan service. HSB-konceptet var före sin tid när det gäller vattenclossetter, kallt och varmt vatten och modernare kök. 

(Fotograf: Jimmie Uppa FAiE 2015)


<föregående nästa>