Svengrensgatan 13

Svengrensgatan 13

 

 

 

Svengrensgatan 13 då och nu

Svengrensgatan 13

(Fotograf: Olle Forsslund EM 979)

Bostadshus i Övre Nyfors.

Korsningen Svengrensgatan-Vattugatan till höger ligger Kajerdtparken.

(Fotograf: Jimmie Uppa FAiE 2015)

 

<föregående nästa>