Feministisk arbetarhistoria

Feministisk arbetarhistoria


Eskilstunas historia har länge präglats av ett manligt patriarkaliskt perspektiv. Den regionala specialiseringen inom den verkstadsindustriella produktionen har gjort att männens värld har stått i förgrunden och kvinnornas roll har blivit underordnad. Smedkulturens hantverkskunskap med dess koder och den militäriskt organiserade verkstadsindustrin med dess behov av tradering av kunskap och samverkan mellan företag, har dominerat synfältet för bakomliggande och understödjande vardagskunskap, hantverk, social omvårdnad och nätverk.


I modern tid har Folkhemsbygget skapat nya kvinnofällor tillsammans med exploaterande arbetstidslösningar. Det som i internationell bemärkelse har setts som en fördel som utbyggd äldreomsorg, hemtjänst, sjukvård och förskolor har numera blivit arbetsplatser med delade turer, kontroll och degradering av arbetet, ekonomiska besparingar och vinstdriven verksamhet.


Inom industrin har kvinnors arbeten blivit underordnade männens överordnade patriarkala roll. Till detta kommer att jämställdhetsregimen avskaffades i och med avskaffandet av jämställdhetsombudsmannen 2006, var viktigaste uppgift var att främja jämställdheten. Det var en av de första förändringarna som genomfördes av den borgerliga alliansregeringen i syfte att omvandla samhällets bas och överbyggnad.


Kvinnornas dubbelarbete har ökat genom att många tvingas att vårda föräldrar och närstående på grund av samhällets neddragning av personal inom vård och omsorg. Vår uppgift är att beskriva och problematisera hur detta har vuxit fram historiskt. Många kvinnors reaktion mot detta genom att rösta på feministiskt initiativ i EU-valet 2014, gör frågeställningen än mer intressant.   

Albin Amelin Textilarbeterskan

Albin Amelin Textilarbeterskan 1946