Fristadshusen

Fristadshus


De låga träbyggnaderna är s k. Fristadshus. Dessa ingick i Sveriges enda fristad - Eskilstuna Fristad - som inrättades 16 april år 1771 när Staten köpte större delen av Carl Gustafs stads bruk och inrättade Fristaden mellan nuvarande Gymnastikgatan och Tullgatan för att utveckla finsmidet.


Här rådde frihet från skråtvång, skyddstullar m m. för de som var verksamma inom området. Dessutom kunde de fritt sälja sina produkter.


Samuel Schrödestierna var den förste fristadsdirektören. Han bestämde byggnadssättet. Mönstret hämtade han framför allt från England.


Fristaden behöll De la Vallées (fransk-svens arkitekt 1624-1696) gatunät från Carl Gustavs stad och delade upp kvarteren i åtta tomter. Fristadens bostadshus skulle i motsats till de gavelställda smedjorna byggas med långsidan mot gatan och ingång från gården. Smedjan låg en bit in på tomten.


På bakdelen av tomten fanns fähus och trädgård med grönsaksland. Därför beskrev staden som grön och lummig, vilket annars inte var förknippat med industristäder.


Under slutet av 1800-talet revs smedjjor och uthus för att ge plats åt fabriksbyggander i tegel, de gamla bostadshusen vid gatan fick ligga kvar.


Det finns inte mycket kvar av den speciella bebyggelsen från Fristaden. Det mesta finns längs Nygatan men flera av husen är ditflyttade från andra platser.


(Källor: Säflund Almered, G, red. Industrihistoriskt centrum, Eskilstuna museers årsbok 1995-1996, 1996. Eskilstuna museer.

Anna Götzlinger Se Eskilstuna 2006 Stadsbyggnadsförvaltningen.)


Livet i Fristaden


FAiE guidas i Fristadskvarteret av Anna Götzlinger

Foton

Ljudfil     

Huset byggdes 1891 som arbetarbostäder.

Bostadshus uppfört mellan 1839 och 1861. Mer info

Bostadshus sannolikt byggt innan Fristaden och har därför inte det typiska brutna taket.

Gård nr. 38 flyttades på 1970-talet från Nygatan 44 till hörnet Bruksgatan-Nygatan.

I huset bodde Maria Regina Lennqvist med sin man låsmedsmästare Johan Lennström som dog 8 mars 1812. 1814 gifte hon om sig med den 19 år yngre klensmeden Sven Eklund från Hallsberg. Sven söp ihjäl sig 10 augusti 1828.

Ingången till Fristadshusen var från gården. Mer info

Smedja tillhörande gård nr. 38.

Smedja tillhörande gård nr. 38.

Familjen Lindwall flyttade till Fristaden från Wedevågs bruk i slutet av 1700-talet. Vapensmeden nr 1 hette gård nr 89. Mer info

Smedja tillhörande gård nr. 89.

Smedja tillhörande gård nr. 89.

Bostadshus sent 1700-tal.

Stora Fristadshuset

Stora Fristadshuset

(Fotograf: Arto Virta FAiE 2016)