Idrotten i arbetarkvarteren

Idrotten i arbetarkvarteren


Detta ämnesområde handlar om den idrottsverksamhet som uppstod ur de sociala villkoren i arbetarkvarter som Nyfors och Tunafors från 1890 till 1950.

Hur man tog de resurser som stod till buds för att bilda idrottsföreningar och mötesplatser för idrottsintresserade som blev till de första idrottsplatserna i Eskilstuna.

Idéerna till detta uppstod ofta på platser som Café framtiden, Café Sommaro, Gästis, Tuna, Café Mekko, Lindströms Café, Konsums kondis, Strandskaféet, Café Gillet och Lundins Kaffé.

Vi har arbetat med att ta reda på vilka idrottsföreningar och idrottsplatser som bildades mellan 1890 och 1950.

Några exempel på tidiga och nu försvunna idrottsplatser var Norra hamn, Stenby äng, Bygget, Djurgårdsplan som försvann ca 1920 och Kyrkplan som försvann i samband med byggandet av Klosters kyrka.

Vanliga idrotter var cykling, gymnastik, brottning, triatlon och skridsko.

Fotbollen kom till Eskilstuna via arbetare som varit i England och funnit inspiration till klubbkulturen och till fotbollen som lagsport.

Tidiga klubbar med anknytning till arbetarkvarteren var Guif, Eskilstuna Atletklubb, Verdandi, Voif Diana, Templarnas IK, City FK, IF Nord, Tunafors SK, IF Svea och IF Sport.

Dessa klubbar hade tillsammans ca 1500 medlemmar när de den 18 februari 1913 bildade Samarbetsorganisationen.

När det gäller IFK Eskilstuna så var de en del av kamratenklubbarna som hade sin förankring bland läroverken och de elever som gick där.

Här fanns på så sätt även anknytning till dåtidens överklass i Eskilstuna.