Seminariet om rösträttstriden

Kortfattad rapport från seminariet Rösträttsstriden och Hungerdemonstrationerna 1917


Vi var på ABF i Eskilstuna i Bernhard Hellströms sal och de nybyggda lokalerna vilket var mycket uppskattat. Trots solsken och vackert väder så kunde vi samla 19 personer för en givande diskussion. I vår målsättning så står det vi ser historien som ett verktyg för samhällsförändring. När vår vetenskapliga ledare professor Lars Ekdahl fick ordet för en grundligare reflektion så konstaterade han att Sören Falebäck har skrivit en viktig rapport. Därefter kom han in på den demokratistrid som borde utkämpas idag i samband med privatiseringar, neddragningar och försämringar inom välfärden samt minskat inflytande på arbetsplatserna.


Innan kaffepausen så yttrade moderatorn och verksamhetsledaren för FAiE Göran Hammer att kritiken av Fas 3 skymmer det faktum att FAiE inte är en stolsmålarverksamhet och att det skymmer sikten för hur det ser ut på arbetsplatserna idag. Lite raljerande så kan man hävda att det börjar bli allt för mycket av koncentrationslägersstämning ute på arbetsplatserna. Det finns allt för många Gulagarkipelager ute i arbetslivet idag. Göran Hammers ord fick ett omedelbart stöd bland deltagarna.


Efter kafferasten kunde vi konstatera att Lars Ekdahl gjort ett bra förberedelsearbete. Genom att han suttit på Arbetarrörelsens arkiv och gått igenom den Socialdemokratiska partistyrelsens protokoll under efterkrigstiden fram till 1993 (därefter finns en obligatorisk tjugoårig hemligstämpling) och gjort olika litteraturstudier så kunde vi sätta in Sören Falebäcks rapport i ett samtids och framtidsperspektiv. Vi har spelat in seminariet och nu vidtar renskrivning och reflektioner och författande av en utförlig rapport.


Viktiga reflektioner som vi kan göra redan nu är att vi står inför en viktig demokratistrid idag. En annan reflektion är att vi behöver en Arbetarrörelsens högskola som vilar på ett underifrånperspektiv med en deltagarbaserad kunskapsparadigm, Runö folkhögskola (LO) som Nav och kunskapscentrum i samarbete med SPARC (se denna webbsida om samarbetsorganisationer). Vi avser att följa upp detta under hösten med ett kommande seminarium där vi även presenterar vår kommande bok ”DET UNIKA ESKILSTUNA  - Ur ett arbetarhistoriskt perspektiv”.