Styrelsen

Medlemmar i styrelsen


Ordförande: Fredrik Strömqvist

Vice ordförande: Gunnar Gustafsson

Kassör: Tomas Widén

Sekreterare: Linus Bouvin

Ledamöter: Inger Salam Nouri, Lars-Erik Larsson, Arto Virta, Håkan Segerberg, Natalia Padharetskaya