Styrelsen

Medlemmar i styrelsen

 

Ordförande: Fredrik Strömqvist

Vice ordförande: Gunnar Gustafsson

Kassör: Tomas Widén

Ledamöter: Hans Östensson, Lars-Erik Larsson, Arto Virta, Linus Bouvin, Håkan Segerberg, Natalia Padharetskaya.